URL de spécification du gadget introuvable
                                       Partager
                                       
                                       Nouvèl
Franse   Kreyòl   Angle   Espayòl

Kominike

28 mas 2014, CIDH fè yon seyans sou dosye Duvalier a


28 mas, Kolektif la ak patnè li, Avoka san fwontyè Kanada (ASFC), patispe nan seyans Komisyon entèamerikèn dwa moun (CIDH) te òganize sou dosye ansyen diktatè Jean-Claude (Janklod) Duvalier (Divalye) a ak akolit li yo. 2 manm delegasyon Ayiti nan OEA te reprezante Leta ayisyen. Dokiman Kolektif la ak ASFC soumèt bay CIDH la tabli sou divès pwen sila yo.


1.    Kontèks ak listwa dosye a, ki prezante enpòtans senbolik dosye a, mannigans pou eseye tòdye listwa epi sitiyasyon dosye a nan lajistis.


2.    Analiz desizyon Kou d apèl Pòtoprens la pran 20 fevriye 2014, e ki ekzije pou ankèt enstriksyon an konplete.


3.    Preokipasyon ki genyen, sou kesyon respè dwa moun ki pote plent yo, pou yo kapab devan yon tribinal ki konpetan, endepandan ak san paspouki; Preokipasyon deske Leta pa genyen volonte pou pouswiv epi pran sanksyon kont moun ki reskonsab krim ki te kòmèt sou gouvènmam Jean-Claude Duvalier a; Preokipasyon parapòta klima entimidasyon ak ensekirite a.


4.    Enpòtans ak sans dosye Duvalier a pou sosyete ayisyèn nan, akòz tout move konsekans diktati a sou relasyon anndan sosyete a ak sou fonksyonman enstitisyon Leta yo.


Dosye a konplete ak lòt dokiman ki ann anèks. Dokiman sa yo sitou konsène peryòd janvye 2011 pou rive fevriye 2014.


Malgre angajman li te pran, Leta ayisyen pa swiv rekòmandasyon CIDH te fè nan Deklarasyon ki te soti 17 mai 2011 la (an Franse). Pouswiv Duvalier ak akolit li yo nan lajistis, se yon chay ki rete sèlman sou zepòl viktim yo ak òganizasyon sosyete sivil la. Sou baz konsta sa yo, Kolektif la ak ASFC mande CIDH pou, yon lòt fwa ankò, li ankouraje epi ensite pou Leta ayisyen pran dispozisyon sila yo :


§  Bay sistèm lajistis la zouti ki nesesè pou li kondwi kòmsadwa kokenn dosye senbolik sa a. Sa vle di, bay garanti sou endepandans lajistis, ranfòse mezi sekirite yo, epi bay lajistis resous siplemantè, espesyalman pou jij ki anchaje rapouswiv ak ankèt la.


§  Respekte obligasyon Leta yo, kidonk mennen ankèt ak dilijans sou tout krim ki te kòmèt sou rejim Duvalier a. San pa gen blokaj epi nan delè ki rezonab.


§  Mande kolaborasyon lòt peyi etranje, pou ka ale gade nan achiv ofisyèl yo sa ki genyen sou rejim Duvalier a, pou sa ka sèvi kòm prèv.


Rive jije Duvalier ak konlplis li yo, sa vle di pote kole pou mete fen ak laviwonndede enpinite a k ap grangrennen sosyete ayisyèn nan, k ap antòtiye li. Pou viktim yo ak pou tout rès sosyete a, sa tou vle di konstwi yon Leta de dwa demokratik, kote Ayisyen ak Ayisyèn ap gade listwa yo an fas, pase yo kontinye  ap viktim li.Pòtoprens, 7 avril 2014

Danièle Magloire

Koòdonatris

_________________________________

Vizite sit entènèt Ayiti nan batay kont enpiniteHaïti lute contre l’impunité pou li dosye konplè ki soumèt bay CIDH la


Atik

 
 
 
 


Kominike

 Klike
 Klike 

 Klike 
 Klike

 Klike
  Klike